Wat is SI

SI staat voor Subconscious Impact. Met SI leer je hoe je invloed krijgt op het weerbarstige onbewuste van een ander mens.

In een notendop…
Ons gedachtegoed is onder andere geïnspireerd op Daniel Kahneman. In 2002 won hij de Nobelprijs voor de Economie.  Hij introduceerde daarnaast zijn theorie over twee denksystemen:
– Systeem I: een snel, intuïtief denksysteem (het onbewuste).
– Systeem II: een langzamer, weloverwogen denksysteem (het bewuste).

Beide systemen zijn broodnodig om te kunnen functioneren als mens.

Waar gaat het mis?
Maar… vaak gaat het mis. Omdat we ervan uitgaan dat anderen het bewuste systeem II ‘aan’ hebben staan. Het systeem waarbij we ervan uitgaan dat die ander een besluit neemt op basis van bewuste en rationele gronden. We proberen een ander te overtuigen van ons denkbeeld. Met goede redenen, logica en argumentatie.

En dat werkt prima. Voor 2-5% van de tijd! Want Kahneman toonde aan dat mensen zoveel tijd per dag systeem II aan hebben staan. De overige tijd (95 – 98 %) staat systeem I aan: het onbewuste. En dat onbewuste blijkt ongevoelig voor ratio en goede argumenten.

Filter tegen argumenten en ratio
De plek waar een mens zijn beslissingen neemt (het besliscentrum), wordt goed beschermd. En wel tegen alle input van buiten die niet overeenkomt met dat wat er al in dat centrum besloten is. Het beschermende filter heeft als doel om alle redenen en argumenten die niet passen bij hoe we op dat moment denken, af te weren. Soms in stilte, soms met kracht.

Subconscious Impact maakt gebruik van de toegangspoorten
Het beschermende filter is sterk. Maar niet onfeilbaar. Er zijn toegangspoorten waardoor je het onbewuste besliscentrum van de ander kunt bereiken. SI heeft de toegangspoorten geïdentificeerd. En per toegangspoort een set technieken ontwikkeld die het onbewuste besliscentrum van de ander bereiken. Hier vind je een voorbeeld van een toegangspoort én een SI-techniek. In totaal zijn er nu 35 SI-technieken waarmee je verschillende doelen kunt bereiken.

Wat levert Subconscious Impact op?
Met de SI-technieken bereik je de ander op een dieper niveau. Leer je om eerst de ander beter te begrijpen. Zodat zijn onbewuste vanzelf open gaat staan voor jouw ideeën. Er is nu ruimte om samen te kijken naar oplossingen en kansen.