Hoe SI nog meer inzetten voor ons team/onze organisatie?

Je wilt als team of als gehele organisatie meer invloed. Meer impact. Meer grip op de markt. Meer klantwaardering. Meer offertes winnen. Je toegevoegde waarde voor het voetlicht brengen. Je wilt verwachtingen halen en overtreffen. En vermijdbare teleurstellingen naar het verleden verwijzen…

Of je wilt dat mensen en teams onderling beter samenwerken. Je wilt dat dezelfde fout geen twee keer gemaakt wordt: je wilt leren van wat de organisatie met elkaar doet. Dat goede ideeën een weg vinden naar substantieel succes.

Meer grip op je klant
Je klant vormt de levensader van je organisatie. Logisch dat je daar meer grip op wilt. Wat bepaalt de kracht van de relatie tussen je organisatie en de klant? Niet dat wat je daadwerkelijk levert, maar de toegevoegde waarde die de klant ervaart. Die bepaalt de mate van loyaliteit, de waardering en de bereidheid om een hogere prijs te bepalen. Met SI leren medewerkers met klantcontact hoe ze zorgen voor een hogere klantwaardering én meer toegevoegde waarde.

Meer samenwerken
Het zou logisch en vanzelfsprekend moeten zijn: ieder zet zijn talent in en draagt bij aan een gezamenlijk doel. Maar in veranderende organisaties zie je dat die vanzelfsprekende samenwerking er vaak niet is. Hoe merk je dat? Een hoog ziekteverzuim, projecten die op de plank blijven liggen, een lage score op medewerkerstevredenheid, uitstroom van personeel dat je graag had willen houden.

Met SI doen we binnen een team of een organisatie een ‘harde restart’. We nemen afscheid van de oude manier van communiceren. Van de irritaties. Van de onzekerheden. We richten ons met elkaar op de uitdagingen die voor ons liggen. De knop gaat gelijk om: de ego’s gaan in hun hok en we creëren zinvol en plezierig contact.

 

Meer co-creatie, innovatie en perfectie…
Soms gaat je relatie met stakeholders verder dan het leveren van producten of diensten. Je wilt met elkaar innoveren. Co-creëren. Samen gaan voor succes. Dat vraagt om gelijkwaardigheid, nieuwsgierigheid en inzicht in elkaars drijfveren.

Met SI leer je om samen te innoveren of co-creëren. Ook schep je met SI een klimaat waarin professionals enthousiast zijn over innovatie en daar actief aan bijdragen. Je bereikt samen een steeds hoger niveau van perfectie: het uitwisselen van informatie en het actief leren van fouten speelt hierin een belangrijke rol.

Opleiden… en dan?
Adviseurs, managers, projectmanagers, inhoudelijk professionals… Je besluit om je mensen te trainen in onbewuste beïnvloeding. Per doelgroep ontwikkelen we een programma dat exact aansluit op de behoeften van de betreffende professionals. De volgende trainingen vormen daarvoor de basis:

Practitioner
Master

Na de training zijn ze laaiend enthousiast. De knop is om. Hoe zorg je ervoor dat SI nu een vast onderdeel wordt van het dagelijks werk? Een blijvend succes wordt? Om SI intern te borgen, kun je denken aan interne coaches of zelfs aan eigen trainers die collega’s opleiden. De volgende opleidingen zijn interessant:
Coach
Trainer